Rött får pulsen att öka, rosa är närande, orange är uppiggande och
grönt hjälper oss att komma igång.

Ju mer vi förstår hur färger påverkar oss dess bättre kan vi skapa miljöer
som förstärker den funktion och känsla vi vill uppnå.

Färgsättning är så mycket mer än bara trend och smak. Enligt Feng Shui
handlar det också om att färgen ska överensstämma med rummets läge,
användningsområde och/eller företagets image.

Feng Shui Design hjälper dig när du ska sätta färg på tillvaron.