Mitt paradis

 

Mitt paradis är namnet på en tavla av Karolina Palmér, kpalmer.se, som hänger i mitt kontor.
Karolina har färgstark konst med namn som Ingenting är omöjligt, En härlig dag, Glädjespridarna, I goda vänners lag, osv. Namn och färger som åtminstone gör mig glad.

Eftersom vi påverkas av allt som finns runt omkring oss brukar jag titta lite särskilt på det som hänger på väggarna. Gör motivet mig glad eller ledsen, lugn eller orolig, osv. Och har det något budskap?

Tebordet m tavla

Mitt kontor är litegrann som ett paradis, där har jag utrymme att vara kreativ. Tavlan förstärker känslan och mer eller mindre omedvetet tänker jag på de orden när jag kliver in genom dörren och får syn på tavlan liksom varje gång jag går bort till korgen, som står på bordet inunder, för att ta en kopp eller fylla på mer te.

Detalj tebordet

Intill korgen står en liten fågel med en skylt hängandes i näbben – Wish. Ytterligare en positiv symbol för mig.

Men det som ger mig en positiv känsla kanske inte alls framkallar samma känsla hos någon annan. Det kan ha att göra med vad vi har för bakgrund och minnen vi associerar till. Därför gäller det att själv välja vad man vill omge sig av.

Med ex vis tavlor och ordspråk eller affirmationer kan man skapa s k. målbilder. Motiv eller ord som påminner mig om en vision eller ett mål jag har. Särskilt effektivt är det om man placerar dem i samma område i hemmet eller på arbetsplatsen som livs- eller företagsaspekten finns belägen (ex vis ekonomi, hälsa, karriär/livsväg). Det kan man ta reda på med hjälp av något som kallas Ba Gua, enligt Feng Shui. Ba Gua är en typ av karta man lägger över planlösningen, där man utgår från dörren eller en kompassriktning. Den visar även var de olika elementen hör hemma (trä, eld, jord, metall och vatten).
Men det är ämne för ett annat inlägg, en annan gång.